Gemmare verloskunde, wij bevallen.
Onze praktijk Zwangerschap De bevaling Na de bevalling Mamma Cafe Actueel
.
Borst- of flesvoeding?
.
Zwangerschap
KNOV keurmerk

De eerste controle

                                         
Duur
De eerste controle duurt ongeveer een uur. Wij raden je af om bij dit langdurige consult kleine kinderen mee te nemen.

Wat moet je meenemen?
- Paspoort of rijbewijs
- Verzekeringspasje

Wat kun je verwachten?
Je krijgt informatie van ons over zaken omtrent je zwangerschap en wij willen veel informatie van jou hebben. We nemen samen het door jullie ingevuld vragenformulier door. De assistentes beschikken ook over diverse folders, dus vraag ernaar indien je hier belangstelling voor hebt. Wij informeren je over prenatale screening (PNS) en
 diagnostiek (PND)
                                                  
                                                         
Zwangerschapsboekje
Je krijgt van ons een zwangerschapsmapje mee. Dit mapje wordt een belangrijk
 document. Hierin worden al jouw medische gegevens opgeschreven en al jouw papieren, o.a. echoformulieren en ponskaartje, in bewaard.

Bezoek huisarts/specialist
Laat bij een bezoek aan de huisarts, spoedpost of specialist de betreffende arts zijn bevindingen in dit boekje noteren.

Vakantie
Neem het boekje mee op vakantie, zodat je altijd je gegevens bij je hebt.

De uitgerekende datum
Wij berekenen de datum waarop je uitgerekend bent. Dit doen we altijd aan de hand van een termijnecho die in principe bij iedereen gemaakt wordt tijdens de eerste controle.

Plaats van de bevalling
We bespreken met je de plaats van bevallen. Als verloskundige hebben wij een 'poortwachterfunctie', wat inhoudt dat wij aan de hand van de verkregen gegevens bepalen waar je optimaal begeleid wordt. Indien nodig zullen wij je doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Bloeddruk en gewicht
Jouw bloeddruk en gewicht worden gemeten.

Termijnecho
Nu of tijdens een extra consult zal er een termijnecho worden gemaakt. Meestal zal het nog niet mogelijk zijn om de harttonen zonder de echo te laten horen.

Bloedonderzoek
Verder krijgt je formulieren mee voor het bloedonderzoek. Voor bloedafname kun je, naast de vele prikposten, elke werkdag van 8.00 uur - 10.00 uur terecht in onze praktijk.
Voor uitleg over het bloedonderzoek, zie het aparte kopje "bloedonderzoek".

De vervolgcontroles
Doel van deze controles: Wij bepalen iedere controle de grootte van de baarmoeder. Als dit kan qua termijn van de zwangerschap, de grootte
van het kindje en de ligging. Aan het einde van de zwangerschap voelen we naar de indaling van het hoofdje in het bekken. Vervolgens luisteren we elke controle naar de hartslag van de baby. En natuurlijk nemen we alle tijd om op jouw vragen, spanningen, angsten of wat je verder bezig houdt in te gaan.


Doptonespreekuur
Wij bieden je de mogelijkheid aan om naast de gewone zwangerschapscontroles een afspraak te maken op ons doptonespreekuur. Tijdens deze conntrole wordt er alleen geluisterd naar het hartje van de baby. Je wordt geholpen door de verloskundige of assistente.
Mochten er zich onverwacht problemen voordoen dan zal de dienstdoende verloskundige worden ingeschakeld.Regelen
Noodzakelijk:
 
- Kraamzorg, vraag dit na bij  jouw zorgverzekering

- Keuze van de achternaam en  erkenning van de baby (bij  niet gehuwd).
  Meer informatie hierover:
  klik hier voor de PDF

Moeders voor Moeders
Meld je aan bij Moeders voor Moeders, zie onder onze praktijk; interessante links.

Huisbezoek
Wanneer je voor de eerste keer gaat bevallen, komen wij rond 35 week van je zwangerschap bij je thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt ook beoordeeld of jouw thuissituatie geschikt is voor een veilige bevalling en kraamperiode. Ook wordt dan je geboorteplan besproken.

Belangrijke informatie over het gebruik van een doptone thuis, zie extra informatie